logotyp
  • image 36
  • image 37
  • image 38
  • image 39
  • image 40
  • image 41
  • image 42
  • image 43

Aktuálně z naší školy

Informace o provozu školy od 3. května 2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude provoz v naší škole od 3. 5. 2021 probíhat takto:

  1. Pokračuje rotační výuka tříd 1. stupně, tj. v týdnu od 3. 5. jsou ve škole přítomni žáci 1.A, 2.A, 2.B a 5.B. Žáci uvedených tříd se mohou stravovat ve školní jídelně a navštěvovat i školní družinu. Nezapomeňte nahlásit odběr stravy v systému Strava.cz.

V první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu bude žák testován. Frekvence testování bude pouze jedenkrát týdně.

Zbývající třídy 1. stupně, tj. 3.A, 4.A a 5.A mají on-line výuku.

2.  Začíná rotační výuka tříd 2. stupně, od 3. 5. budou ve škole osobně přítomni žáci 8.A, 8.B, 9.A a 9.B. Tito žáci se také mohou stravovat ve školní jídelně. Nezapomeňte nahlásit odběr stravy v systému Strava.cz.

Testování žáků těchto tříd bude probíhat dvakrát týdně.

Zbývající třídy 2. stupně, tj. 6.A, 6.B, 7.A a 7.B mají on-line výuku.

3.  Pokud nedojde ke změnám, bude výše uvedená rotace a frekvence testování probíhat i v následujících týdnech.

4.  V souvislosti s přechodem na rotační způsob výuky je možné, že dojde k drobným úpravám v rozvrhu. Žádáme žáky, kteří budou mít on-line výuku, aby sledovali aktuální kalendář v Teamsech a přihlašovali se do zadaných hodin. Účast ve výuce je povinná!

5.  Žákům ohroženým školním neúspěchem jsou jednotlivými vyučujícími nabízeny osobní nebo on-line konzultace.

6.  Žáci s on-line výukou mají možnost odebírat stravu prostřednictvím výdejového okénka.

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Prázdninový provoz MŠ a úplata za prázdninový provoz MŠ

Všechny informace najdete v rubrice Dokumenty MŠ. ...
Více informací

Základní informace k provozu školy a testování

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v ...
Více informací

Důležitá dodatečná informace MŠMT k přijímacím zkouškám na střední školy

MŠMT v dodatku k přijímacím zkouškám ukládá základním školám informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání.

 S úplným zněním obou materiálů se můžete seznámit na následujících odkazech:   

Aktuální informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání (k zápisu do MŠ)

Vážení rodiče,
předkládáme vám aktuální informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 (zápis do MŠ)

Změna - volby do školské rady

 Vážení rodiče,       dne 1. 10. jsme na www stránkách zveřejnili oznámení o konání voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Všetaty. Tyto volby se měly konat při třídních schůzkách v pondělí 9. 11. 2020.  ...
Více informací

Školská rada

Oznámení o konání voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Oznámení o konání voleb ...
Více informací

Školská rada - volební řád

Volební řád školské radyVolební řád školské rady

Školní rok 2020 - 2021

Důležitá data a termíny školního roku 2020 - 2021

Více informací

Výuka prostřednictvím Online školy s aplikací Teams - důležité sdělení

Vážení rodiče,
z důvodů sjednocení a zdokonalení možností komunikace a výuky žáků jsme se rozhodli pro využívání systému Online škola s aplikací Teams. Dle níže uvedeného manuálu si do počítače, tabletu nebo mobilu nainstalujte aplikaci Teams. Přihlašovací údaje obdržíte od třídních učitelů. Poté už budou žáky kontaktovat třídní učitelé. Žádám vás, abyste průběžně sledovali Bakaláře, kde budou aktuální informace a pokyny.

Výuka prostřednictvím aplikace Teams

Manuál pro práci s TeamsyManuál pro práci s Teamsy

Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

info@zsvsetaty.cz

ID schránky: yk8mi5d
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy