Digitální učební pomůcky

V souvislosti s využitím Národního plánu obnovy poskytlo MŠMT v tomto školním roce základním a  mateřským školám finanční prostředky, které mají být využity na vybavení pokročilými digitálními technologiemi - digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.
Naše MŠ získaly celkem 
64 000 Kč a byly využity takto:
MŠ Čtyřlístek Všetaty zakoupila Sophi SMART. Jedná se o vzdělávací nástroj inovativně propojující stavebnice s tablety. Celek kombinuje tradiční stavebnicové prvky, didaktickou aplikaci, pracovní a diagnostické listy. Obsah je připraven tak, aby rozvíjel rozumové schopnosti dětí předškolního věku pro 21. století. Při práci s tímto propojeným systémem si děti rozvíjí informatické a algoritmické myšlení, zrakovou a sluchovou percepci, prostorovou, časovou orientaci, předmatematické dovednosti. Dokoupeny byly také další dva tablety.
MŠ Palouček zakoupila programovatelnou robotickou hračku Bee-Bot Včelka. Tato didaktická pomůcka rozvíjí u předškolních dětí logické myšlení, prostorovou orientaci a plánování. Dále seznamuje děti s informatikou a základy programování. Robot Andy je programovatelná robotická hračka pro mladší věkovou skupinu. Rozvíjí představivost, logické myšlení a je vhodný pro vytváření základů programování u předškolních dětí.
MŠ Sluníčko zakoupila programovatelnou robotickou hračku Bee-Bot Včelka. Tato didaktická pomůcka rozvíjí u předškolních dětí logické myšlení, prostorovou orientaci a plánování. Dále seznamuje děti s informatikou a základy programování. Robotický šnek je vzdělávací a interaktivní robot pro děti od tří let. Tato didaktická pomůcka seznamuje děti se základy programování na základě matematických karet. Při práci s nimi si děti rozvíjejí logické myšlení a praktické dovednosti.
Součástí robotických hraček jsou motivační karty.
Základní škola obdržela 335 000 Kč.

Tato částka byla využita na zakoupení nabíjecího boxu pro tablety a notebooky a dále pomůcek určených pro rozvoj informatického myšlení žáků ZŠ, jejich digitálních kompetencí a výuku předmětu informatika, který se dle upraveného ŠVP začíná v naší škole od září 2022 v některých ročnících vyučovat:  10 + 5 ks nových notebooků, tabletů, Microbity pro výuku programování, stavebnice Lego Boost, startovní sada Ozobot Evo.  

Zpět na hlavní výpis

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy