Školní poradenské pracoviště

Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence, kariérový poradce, školní psycholog a speciální pedagog. Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

 

Ředitelka školy: Mgr., Bc. Renata Kurzveilová - konzultační hodina prostřednictvím telefonu 736 629 481 nebo e-mail r.kurzveilova@zsvsetaty.cz, místnost ředitelna

Školní psycholog: PhDr., Mgr. Josef Regner - konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 10:30 (osobně), místnost č. 54, kontakt: j.regner@zsvsetaty.cz, možnost konzultací prostřednictvím e-mailu

Náplň práce školního psychologaNáplň práce školního psychologa

Školní metodik prevence. Mgr. Marie Strnadová - konzultační hodiny: pondělí 7:30 - 8:15, místnost sborovna, kontakt: m.strnadova@zsvsetaty.cz

Náplň práce školního metodika prevenceNáplň práce školního metodika prevence

Výchovný poradce: Mgr. Radka Gresty - konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00, pátek 12:00 - 13:00, místnost č. 42, kontakt r.gresty@zsvsetaty.cz

Náplň práce výchovného poradceNáplň práce výchovného poradce

Školní speciální pedagog: Mgr. Darina Rajnochová - konzultační hodiny: středa 7:30 - 11:30, místnost č. 54, kontakt: d.rajnochova@zsvsetaty.cz

Náplň práce školního speciálního pedagogaNáplň práce školního speciálního pedagoga

Kariérový poradce: Mgr. Eva Macková - konzultační hodiny: pondělí, pátek 7:00 - 7:30, místnost č. 42, kontakt e.mackova@zsvsetaty.cz

Náplň práce kariérového poradceNáplň práce kariérového poradce

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy