Šablony I

Dnem 1. února 2017 vstoupila ZŠ a MŠ Všetaty do projektu OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Šablony pro MŠ a ZŠ I

     Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

     Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
  V podmínkách školy se do projektu zapojí učitelky obou mateřských škol, jež budou posíleny o pozici školního asistenta, budou realizovány šablony podporující vzájemné setkávání a sdílení zkušeností spřátelených mateřských škol a organizovány akce na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní.
  V základní škole budou šablony využity k osobnostnímu a profesnímu rozvoji pedagogů formou dalšího vzdělávání celého pedagogického sboru, vzděláváním zaměřeným na inkluzi, čtenářskou a matematickou gramotnost a ke vzájemné výměně zkušeností.  I zde bude zřízena pozice školního asistenta, jenž bude pomáhat pedagogům se žáky se SVP zařazenými do hlavního vzdělávacího proudu. Přes tři desítky šablon je zaměřeno na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem formou pravidelného doučování a další desítka na rozvíjení jejich čtenářských dovedností a logického myšlení např. i formou různých deskových her. Do projektu budou zapojeni téměř všichni pedagogové. V průběhu dvou let získá škola na tyto aktivity částku více než jeden milion jedno sto tisíc korun.
 

Zpět na hlavní výpis

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Renata Kurzveilová

Zástupce ředitelky:
PaedDr. Stanislav Poddaný

M: 736 629 481 - ředitelka školy,
M: 736 629 480 - zástupce ředitelky

E-mail: info@zsvsetaty.cz

IČO: 750 33 861
Základní škola a mateřská škola Všetaty
okres Mělník,
příspěvková organizace


Zřizovatel: městys Všetaty

Komenského 375,
277 16 Všetaty
Domů Základní škola a mateřská škola Všetaty - okres Mělník, příspěvková organizace

Created by © 2020 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy